Hoofdsprekers

Commentators

Prof. dr. A.H. (Albert) Bomer

De heer Bomer is hoogleraar indirecte belastingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij werkzaam bij de Tilburg University en de Belastingdienst. Naast het vak omzetbelasting geeft hij ook de master vakken Indirect Tax Assurance en Tax & Technology. Vanaf 1 september 2018 zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en de Tilburg University de nieuwe afstudeer variant Tax & Technology begonnen waar de heer Bomer de coördinator van is. Verder is hij bewerker van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie en redacteur van NLFiscaal. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad Fiscaal Recht. De heer Bomer promoveerde in juni 2012 op het proefschrift ‘De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW’ aan Maastricht University.

Mr. E.M.E. (Eelco) van der Enden

De heer van der Enden leidt PwC’s wereldwijde Tax Administration Consulting en EMEA Tax Strategy Operations-praktijken en is lid van PwC’s Global Sustainability Steering Board. Voordat hij in 2007 bij PwC als partner aan de slag ging, werkte hij voor verschillende multinationals als hoofd fiscale zaken, treasury, risk management en corporate finance. Hij ondersteunt bedrijven, overheden, belastingdiensten en NGO’s bij hun inspanningen om strategieën voor duurzame compliance. Daarnaast is hij voorzitter van de Tax Policy Group van Accountancy Europe, lid van de Tax Technical Committee van Global reporting Initiative (GRI) en gastdocent aan t aan verschillende Europese universiteiten. Hij heeft meer dan 40 artikelen geschreven over fiscale governance en tax risk management.

Mr. R. (Rienk) Kamphuis

De heer Kamphuis is werkzaam als partner bij EY. Tussen 2009 en 2012 werkte hij in New York, waar hij verantwoordelijk was voor het adviseren over internationale (fiscale) herstructureringsprojecten voor verschillende grote multinationals met meerdere rechtsgebieden. In zijn huidige rol houdt de heer Kamphuis zich bezig met Tax Technology.

Mr. dr. M.J. (Mascha) Hoogeveen

Mevrouw Hoogeveen is als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van de Tilburg University en aan het Tilburg Institue for Family Business. Zij coördineert de mastervakken Bedrijfsopvolging van Familiebedrijven en Capita Selecta Belastingheffing van Particulieren en verzorgt daarvoor colleges. Mevrouw Hoogeveen promoveerde in 2011 op het proefschrift ‘De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving’ aan Tilburg University. Daarnaast is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB en V-N.

Mr. drs. J.C. (Jan Kees) de Jager

De uit de ICT-wereld afkomstige oud-bewindspersoon werd, na ondernemer te zijn geweest, in 2007 Staatssecretaris van Financiën met in zijn portefeuille Fiscale Zaken. Later werd De Jager Minister van Financiën en hij bleef dat tot november 2012. De heer De Jager kreeg in die functies te maken met de grote problemen in de eurozone en met name de Griekse schuldenkwestie. In het voorjaar van 2012 bracht hij, na de val van het kabinet, het Lenteakkoord tot stand zodat ons land aan EU-begrotingsregels voldeed. Tegenwoordig vervult hij de functie van CFO bij KPN.

Dr. C.A.T. (Cees) Peters

De heer Peters werkt als universitair docent aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University. Hij is gespecialiseerd op het terrein van ‘International Tax Governance’ in de ruimste zin, inclusief het internationaal belastingbeleid van staten, multinationale ondernemingen en internationale organisaties. Cees bestudeert dit thema op het grensvlak van een politiek-economische en een juridische benadering. In zijn boek ‘On the legitimacy of international tax law’ schreef hij over de problematische acceptatie van het internationaal belastingrecht in de samenleving.


Mr. P.A.G.M. (Peter) Cools

De heer Cools bekleedt sinds begin dit jaar de functie van raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor was hij in verschillende functies actief bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Cools is zijn loopbaan gestart als beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en vervolgens als hoofdinspecteur bij de Belastingdienst.

Mr. dr. M.B.A. (Diana) van Hout

Diana van Hout studeerde Fiscaal recht aan Tilburg University. Sinds 2011 is zij bij diezelfde universiteit werkzaam als docent Formeel belastingrecht en Methodologie van het belastingrecht. Tevens is zij sinds 1 augustus 2018 bijzonder hoogleraar Formeel belastingrecht bij de Radboud Universiteit te Nijmegen. Van Hout promoveerde eind 2013 op het proefschrift ‘Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht. Een theoretisch, rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek’. Daarnaast vervult zij diverse andere functies zoals raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Panelleden

Mr. J. (Jos) de Blieck

De heer de Blieck vervult momenteel de functie van Hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken bij de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën.

C. M. (Martin) Hommersom LLM

De heer Hommersom is bestuurslid bij het Register Belastingadviseurs. Daarnaast werkt hij als directeur-belastingadviseur bij Van Herwijnen Kreston en is hij wethouder in Gemeente Neder-Betuwe.

Prof. dr. S.A. (Stan) Stevens

De heer Stevens is van 1996 tot 2014 Partner geweest bij PwC en sinds 2014 is hij Partner bij zijn HVK Stevens. De heer Stevens heeft fiscale economie gestudeerd aan Tilburg University en nu draagt hij als docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg zijn kennis over aan de studenten van diezelfde universiteit. Daarnaast is de heer Stevens Bijzonder Hoogleraar Belastingheffing van Maatschappelijke Ondernemingen bij Tias.

Prof. mr. E.C.C.M. (Eric) Kemmeren

De heer Kemmeren is hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Internationale Fiscale Economie aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University. Vanuit die rol verzorgt hij ook vele gastcolleges en congresbijdragen over de hele wereld. Kemmeren is tevens werkzaam als wetenschappelijk adviseur bij EY te Rotterdam. Hij is ook raadsheerplaatsvervanger bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Tevens is hij medegrondlegger en begeleider van het EUCOTAX Network en de EUCOTAX Wintercourse. In 2001 promoveerde Kemmeren op het proefschrift “Principle of Origin in Tax Conventions: a Rethinking of Models”.