Algemene voorwaarden

Inschrijving

 • Bij inschrijving gaat ondergetekende akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Afzien van deelname is slechts mogelijk tot 10 september 2019. U kunt zich zonder opgaaf van reden afmelden door te mailen naar bestuur@lof.nl. Restitutie van inschrijfgeld zal plaatsvinden in de laatste week van september 2019.
 • Bij annulering na 10 september 2019 is restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.
 • Naar gelang de omstandigheden van het geval kan niet tijdig afmelden resulteren in beperking voor toekomstige deelname. Daarnaast staat het Stichting LOF Congres vrij om uw afwezigheid kenbaar te maken aan de deelnemende kantoren.
 • Indien een deelnemer heeft aangegeven gebruik te willen maken van de bus, wordt op zijn of haar aanwezigheid gerekend. Niet opdagen leidt tot een boete van 50 euro.
 • Indien een deelnemer heeft aangegeven gebruik te willen maken van de overnachting, wordt op zijn of haar aanwezigheid gerekend. Niet opdagen leidt tot een boete van 50 euro.
 • Deelnemers zijn verplicht het gehele dagprogramma te volgen van 9:30 uur tot 22:00 uur
 • Ondergetekende is er van bewust dat hij/zij bij inschrijving mag genieten van de voordelen die Stichting LOF Congres biedt. Aan deze voordelen kunnen nimmer rechten worden ontleend
 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende Stichting LOF Congres toestemming om beeldmateriaal te maken tijdens het LOF Congres en dit materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder de website en social media.
 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende Stichting LOF Congres toestemming om gegevens aan de deelnemende kantoren van dit Congres te verstrekken, waaronder naam en e-mailadres.
 • Ook kun je hier onze Privacy policy¬†inzien