Algemene voorwaarden

Inschrijving

  • Bij inschrijving gaat ondergetekende akkoord met deze algemene voorwaarden.
  • Naar gelang de omstandigheden van het geval kan niet tijdig afmelden resulteren in beperking voor toekomstige deelname. Daarnaast staat het Stichting LOF Congres vrij om uw afwezigheid kenbaar te maken aan de deelnemende kantoren.
  • Deelnemers zijn verplicht het gehele dagprogramma te volgen.
  • Indien een deelnemer niet aanwezig is, dan wel niet het hele programma volgt in overleg, wordt 25 euro in rekening gebracht bij deelnemer.
  • Ondergetekende is er van bewust dat hij/zij bij inschrijving mag genieten van de voordelen die Stichting LOF Congres biedt. Aan deze voordelen kunnen nimmer rechten worden ontleend
  • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende Stichting LOF Congres toestemming om beeldmateriaal te maken tijdens het LOF Congres en dit materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder de website en social media.
  • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende Stichting LOF Congres toestemming om gegevens aan de deelnemende kantoren van dit Congres te verstrekken, waaronder naam, e-mailadres en CV.
  • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende Stichting LOF Congres toestemming om gegevens aan de app Let’s Get Digital te verstrekken.
  • Ook kun je hier onze Privacy policy¬†inzien