Bestuur LOF Congres 2019 – Groningen

Voorzitter: Vicevoorzitter: Secretaris: Penningmeester: Commissaris PR: Commissaris extern:

Tristan Gelders Nils Daams Shkar Housein Berend Nijhuis Jin Koops Hilde Atsma

v.l.n.r. Jin, Nils, Hilde, Tristan, Shkar en Berend