Ad van Doesum (dagvoorzitter) is professor bij de Maastricht University voor de vakken Kostprijsverhogende Belastingen en European Value Added Tax. Hiernaast werkt hij bij PwC als hoofd van het knowledge centre en als rechter bij de Rechtbank Den Haag.

Bronte Klein (spreker) is Global Tax & Legal ESG platform driver bij PwC. Bovendien heeft zij meegeschreven aan de essaybundel van het Ministerie van Financiën over de Tax Governance Code.

Niels Muller (spreker) is partner Energy Transition and Sustainable Energy bij PwC. Zijn ervaring omvat olie- en gaswinning en -transport, CO2-opslag, windenergie, geothermie, waste-to-energy, grootschalige opwekking van zonne-energie en infrastructuur.

Hans Gribnau (spreker) is hoogleraar aan Tilburg University en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in onder meer formeel belastingrecht, fiscale ethiek, kwaliteit van fiscale regelgeving en rechtsbeginselen in het belastingrecht.
Zijn publicaties zijn (gratis) te downloaden via http://ssrn.com/author=441648 en https://www.researchgate.net/profile/Hans_Gribnau