Hoofdsprekers

Dhr. B. Rappange

De heer Rappange komt vanuit het Ministerie van Financiën spreken op het LOF-congres. De heer Rappange is werkzaam bij de afdeling Verbruiksbelastingen bij het Ministerie van Financiën. Hij houdt zich met name bezig met de onderhandelingen in Brussel over het richtlijnvoorstel voor de digitaledienstenbelasting en daarnaast diverse btw voorstellen. Als er uiteindelijk overeenstemming is over dergelijke voorstellen moeten deze vervolgens in de nationale wetgeving worden geïmplementeerd. De heer Rappange is tevens verantwoordelijk voor deze implementatietrajecten.

Mr. L. van den Heuvel

Mevrouw van den Heuvel komt vanuit het Ministerie van Financiën spreken op het LOF-congres. Mevrouw van den Heuvel is werkzaam als beleidsmedewerker bij de afdeling Europese en Douane aangelegenheden bij het Ministerie van Financiën. Namens het Ministerie van Financiën is zij verantwoordelijk voor de onderhandelingen in Brussel over het richtlijnvoorstel voor de digitaledienstenbelasting. Het afgelopen jaar is zij meerdere keren naar Brussel geweest voor de onderhandelingen hierover.

Mr. drs. S. Brunner

De heer Brunner studeerde fiscaal recht en economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 1996 begon hij bij Arthur Andersen binnen het International Tax team met de focus op Technology Media Telecom (TMT) en in 1999 werd hij gedetacheerd naar het kantoor in London. Per 1 juni 2007 is de heer Brunner partner bij Deloitte binnen de Global Business Tax praktijk in Amsterdam. Binnen Deloitte is hij EMEA Tax Industry policy leader van de TMT tax group. Naast zijn rol als partner bij Deloitte is hij bestuurder bij de NOB en voorzitter van de kerngroep Nederland Investeringsland. Hij is frequent spreker bij evenementen over international tax ontwikkelingen en in het bijzonder de digital taxation.

Panelleden