Hoofdsprekers

Dhr. B. Rappange

De heer Rappange komt vanuit het Ministerie van Financiën spreken op het LOF-congres. De heer Rappange is werkzaam bij de afdeling Verbruiksbelastingen bij het Ministerie van Financiën. Hij houdt zich met name bezig met de onderhandelingen in Brussel over het richtlijnvoorstel voor de digitaledienstenbelasting en daarnaast diverse btw voorstellen. Als er uiteindelijk overeenstemming is over dergelijke voorstellen moeten deze vervolgens in de nationale wetgeving worden geïmplementeerd. De heer Rappange is tevens verantwoordelijk voor deze implementatietrajecten.

Mr. L. van den Heuvel

Mevrouw van den Heuvel komt vanuit het Ministerie van Financiën spreken op het LOF-congres. Mevrouw van den Heuvel is werkzaam als beleidsmedewerker bij de afdeling Europese en Douane aangelegenheden bij het Ministerie van Financiën. Namens het Ministerie van Financiën is zij verantwoordelijk voor de onderhandelingen in Brussel over het richtlijnvoorstel voor de digitaledienstenbelasting. Het afgelopen jaar is zij meerdere keren naar Brussel geweest voor de onderhandelingen hierover.

Mr. drs. S. Brunner

De heer Brunner studeerde fiscaal recht en economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 1996 begon hij bij Arthur Andersen binnen het International Tax team met de focus op Technology Media Telecom (TMT) en in 1999 werd hij gedetacheerd naar het kantoor in London. Per 1 juni 2007 is de heer Brunner partner bij Deloitte binnen de Global Business Tax praktijk in Amsterdam. Binnen Deloitte is hij EMEA Tax Industry policy leader van de TMT tax group. Naast zijn rol als partner bij Deloitte is hij bestuurder bij de NOB en voorzitter van de kerngroep Nederland Investeringsland. Hij is frequent spreker bij evenementen over international tax ontwikkelingen en in het bijzonder de digital taxation.

Panelleden

Prof. dr. I.J.J. Burgers

Mevrouw Burgers is Hoogleraar Economics of Taxation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is in 1991 gepromoveerd op een proefschrift getiteld “The allocation of fiscal profits to branches of internationally operating banking enterprises”. Met deze dissertatie heeft zij de Mitchell. B Carroll prijs 1992 gewonnen, een prijs uitgereikt door de International Fiscal Association voor het beste werk gewijd aan internationaal belastingrecht. Mevrouw Burgers schreef meer dan 200 publicaties op het gebied van fiscale aspecten van internationaal zakendoen en is eindredacteur en auteur van de IBFD-publicatie “Permanent Establishments” en van de SDU-uitgave “Wegwijs Internationaal en Europees Belastingrecht”. Ook geeft zij regelmatig lezingen over deze thema’s in binnen- en buitenland. Mevrouw Burgers heeft praktijkervaring als belastingadviseur bij PWC en was van 1995 - 2013 een van de door Nederland aangewezen personen die deel uitmaken van de EU Arbitragecommissie. Zij is bestuurslid van het Canadees Studiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van het Groningen Center of Energy Law.

Mr. dr. A. van Dongen

Mevrouw van Dongen is in 1992 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft na haar studie 15 jaar bij EY gewerkt als btw-specialist. Mevrouw van Dongen is in 2007 gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over de harmonisatie van de btw binnen de Europese Unie. Mevrouw van Dongen is tussen 2007 en 2016 als rechter verbonden geweest aan de Rechtbank Noord-Holland en is sinds 1 januari 2016 raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Tevens publiceert zij regelmatig over de btw.